Contact

Bent u op zoek naar een onafhankelijk adviesbureau in de regio van Zutphen, Apeldoorn, Dieren, Deventer of Haarlem?  Neem dan contact op met mij. Vul het onderstaande contactformulier in en ik neem zsm contact met u op.

Hallsedijk 32

6975 AL Tonden

06 - 38 44 62 97

info@awtechnischadviesbureau.nl

Algemene voorwaarden AWTB

EPA voorwaarden

Aanvraag bestanden inzake woningopname

Bij een aanvraag van een Energielabel, wil ik u attenderen op onderstaande aandachtspunten:

In het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een controleonderzoek plaats kunnen vinden. Als geen medewerking wordt verleend aan dit controleonderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database.

De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen. De actuele procescertificaten van BuildingLabel of GreenWise Holland kunnen worden gevonden op de website van SKW Certificatie.

Contact Form