“U wilt verduurzamen en weet niet waar u moet beginnen?”

Dan bent u bij mij op het goede adres!

Op locatie doe ik een opname om bestaande woning thermisch in kaart te brengen volgens de NTA 8800, waarna  een voorlopig Energielabel wordt opgesteld. Indien er nog tekeningen aanwezig zijn, worden deze als onderlegger meegenomen, en eventuele latere aanbouwingen of verbouwingen worden apart meegenomen in de berekening. De constructiewaarden (Rc-waarden) worden bepaald op basis van de NTA 8800, tekening, meting of bouwjaar. Als de constructiewaarden bekend zijn wordt er een warmteverlies berekening gemaakt, en hier volgt een capaciteit uit t.b.v. verwarmen onder de huidige omstandigheden.

De volgende stap is dan het doorrekenen van eventuele aanpassingen in de constructies, verwarming, ventilatie, koeling en dergelijke. Hier volgt een nieuwe capaciteit uit, welke benodigd is om de woning te verwarmen na het verduurzamen. 

complete advisering van projecten

ontwerpen / engineering van projecten.

opstellen programma van eisen (PvE).

projectbegeleiding

Energie Prestatie Adviseur Utiliteit

Energie Prestatie Adviseur Woning .

Diensten

AW technisch adviesbureau is een jong, dynamisch en innovatief adviesbureau, dat zich richt op de advisering van renovatie en eventuele nieuwbouw projecten. AW technisch adviesbureau adviseert in werktuigbouwkundige, sanitaire, en regeltechnische installaties.

Het doel van AW Technisch Adviesbureau is om u te helpen met het maken van een Energielabel Woning en Utiliteit, bestek en/of werkplan, echter AW Technisch Adviesbureau kan meer voor u betekenen. AW Technisch Adviesbureau kan uw helpende hand zijn bij het nemen van installatietechnische beslissingen vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering.

AW Technisch Adviesbureau vindt het belangrijk om in een vroeg stadium bij het ontwerpproces van de installaties betrokken te zijn. Op deze wijze kan AW Technisch Adviesbureau de installaties op een betaalbare, eventueel duurzame, manier vakkundig worden geïntegreerd.

 Opdrachtgevers die de weg naar AW Technisch Adviesbureau hebben gevonden.

Projecten

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel te registreren. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m 2. Een koper of huurder kan in de Registratiedatabase EP-online zien of voor het betreffende adres een energielabel geregistreerd is.

(ook wel transmissieberekening genoemd) volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. Bepaalt het te installeren verwarming- of installatievermogen volgens de gestelde eisen. Een warmteverliesberekening is verplicht voor een Woningborg-certificaat. Vabi wordt in 90% van de bestekken voorgeschreven.

Optimaal inzicht in de warmteverliesberekening.

Een warmteverliesberekening geeft u middels 3D visualisatie optimaal inzicht, bijvoorbeeld in het per vertrek op te stellen vermogen, het vermogen van de warmteopwekker, transmissieverlies, ventilatieverlies, opwarmtoeslag en toeslag voor bedrijfsbeperking.

volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw, is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur ook in de zomer te kunnen garanderen, dient de koellast in een gebouw te worden gesimuleerd. Met een koellastberekening is dit eenvoudig, snel en overzichtelijk.

Het koelvermogen toetsen.

Met een koellastberekening wordt berekend hoeveel koelvermogen er nodig is om de ruimtetemperatuur comfortabel te houden gedurende de warmste maanden van het jaar. Een koellastberekening maak wij volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen van eenvoudige tot complexe gebouwen. De extra nauwkeurige uitkomsten door het berekenen van beschaduwings effecten bieden aanzienlijke financiële voordelen voor de opdrachtgever.

zorgt voor een goede ventilatie in een gebouw en draagt bij aan het comfort van de gebruiker. Met ventilatie berekening word de ventilatie in het gebouw inzichtelijk en worden de ventilatiedebieten getoets aan de verplichte minimale eisen in het Bouwbesluit. De weergave van de natuurlijke en mechanische ventilatiestromen in het 3D-model, in combinatie met tabellen en grafieken, geven een goed overzicht.

Maak natuurlijke en mechanische luchtstromen inzichtelijk

Met de ventilatieberekening worden luchtstromen in een gebouw gesimuleerd. Luchtstromen worden veroorzaakt door natuurlijke ventilatie, zoals het openen van ramen of af- en toevoerkanalen, en mechanische ventilatie waar het debiet van de luchtstroom geregeld wordt met een ventilator. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de ventilatiecapaciteit van een woning, waaraan moet worden voldoen.

Energielabel zichtbaar ophangen

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Voor het maken van een prijsopgave gaat AW Technisch Adviesbureau er vanuit dat er actuele tekeningen en omschrijvingen aanwezig zijn (bouwkundig, installatietechnisch). Om bestaande bouwkundige en installatietechnische tekeningen en omschrijvingen te kunnen toetsen met de werkelijkheid (op locatie) hanteer ik een toeslag. De tarieven zijn exclusief reiskosten en het afmelden van de labels.

Tevreden klanten

Snel en vakkundig geholpen!

Babs Fredrix

Deskundig adviesbureau, veel ervaring, adequaat en professioneel.

H. van de Veen

Prettig om samen mee te werken, eerlijk, duidelijk, deskundig adviesbureau. Komt afspraken na. Ben zeer tevreden en zou hem zeker aanbevelen.

Tessa Schepers

Zeer professioneel bedrijf.

I.W.

Zijn erg tevreden over AW Technisch Bureau.
Goede afspraken gemaakt en duidelijke uitleg van de opdracht.

Gerrit Bosgoed

Hallsedijk 32

6975 AL Tonden

06 - 38 44 62 97

info@awtechnischadviesbureau.nl

Algemene voorwaarden AWTB

EPA voorwaarden

Aanvraag bestanden inzake woningopname

Bij een aanvraag van een Energielabel, wil ik u attenderen op onderstaande aandachtspunten:

De gegevens worden opgenomen in een monitoringsbestand en deze gegevens worden geregistreerd in een landelijk gegevensbestand.

  • U heeft ten allen tijden het recht om het volledige dossierbestand op te vragen.
  • Het is mogelijk dat de certificatie instelling een controle bezoek zal uitvoeren.
  • De Energielabels worden afgemeld onder de actuele BRL9500-certificaten, op naam van Energielabel Holland, BengCert of BuildingLabel.