Energielabel woningen verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Ook voldoet Nederland met het label aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020.

Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel te registreren. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo is het energielabel niet verplicht voor monumenten, (studenten)kamers of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m 2. Een koper of huurder kan in de Registratiedatabase EP-online zien of voor het betreffende adres een energielabel geregistreerd is.

Energielabels 10 jaar geldig

Energielabels zijn 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om bestaande energielabels om te zetten als de methode verandert. Dat hoeft pas als het label verlopen is (de verloopdatum staat vermeld op het label).

Boete en handhaving

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment riskeert de woningeigenaar een boete van € 170 (natuurlijke personen) of € 340 (rechtspersonen). De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

Opstellen energielabel

AW Technisch Adviesbureau  kan de complete energielabel opname voor u verzorgen, eea volgens de NTA 8800 basismethodiek voor bestaande bouw (klasse A t/m G) of voor zeer energiezuinige gebouwen (klasse A t/m A++++).

AW Technisch Adviesbureau werkt volgens de  BRL9500-01 opname protocol. AW Technisch Adviesbureau neemt diverse kenmerken van de woning op, en na registratie van het energielabel in de registratiedatabase (EP-online.nl) door AW Technisch Adviesbureau ontvangt u als woning eigenaar een energielabel.

Energielabel utiliteit verplicht

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

Maximale boete en handhaving

In de wet is een maximale hoogte voor een bestuurlijke boete opgenomen als u niet voldoet aan deze verplichting. Deze boete is voor rechtspersonen € 20.250 en voor natuurlijke personen € 405. De handhaving is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij heeft al diverse boetes opgelegd aan eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder energielabel. De hoogste boete in 2017 bedroeg ruim € 10.000.

Verplichting energielabel C kantoren 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m 2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

AW Technisch Adviesbureau
Hallsedijk 32
6975 AL Tonden
KvK 73515388
BTW nummer NL001589016B27

Energielabel zichtbaar ophangen

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.

Voor het maken van een prijsopgave gaat AW Technisch Adviesbureau er vanuit dat er actuele tekeningen en omschrijvingen aanwezig zijn (bouwkundig, installatietechnisch). Om bestaande bouwkundige en installatietechnische tekeningen en omschrijvingen te kunnen toetsen met de werkelijkheid (op locatie) hanteer ik een toeslag. De tarieven zijn exclusief reiskosten en het afmelden van de labels.

Bij een aanvraag van een Energielabel, wil ik u attenderen op onderstaande aandachtspunten:

 • De gegevens worden opgenomen in een monitoringsbestand en deze gegevensworden geregistreerd in een landelijk gegevensbestand.
 • U heeft ten allen tijden het recht om het volledige dossierbestand op te vragen.
 • Het is mogelijk dat de certificatie instelling een controle bezoek zal uitvoeren.
 • De Energielabels worden afgemeld onder de actuele BRL9500-certificaten, op naam van Energielabel Holland, BengCert, BuildingLabel.