Warmteverliesberekening

(ook wel transmissieberekening genoemd) volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. Bepaalt het te installeren verwarming- of installatievermogen volgens de gestelde eisen. Een warmteverliesberekening is verplicht voor een Woningborg-certificaat.

Optimaal inzicht in de warmteverliesberekening.

Een warmteverliesberekening geeft u middels 3D visualisatie optimaal inzicht, bijvoorbeeld in het per vertrek op te stellen vermogen, het vermogen van de warmteopwekker, transmissieverlies, ventilatieverlies, opwarmtoeslag en toeslag voor bedrijfsbeperking.

Koellastberekening

  volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw, is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur ook in de zomer te kunnen garanderen, dient de koellast in een gebouw te worden gesimuleerd. Met een koellastberekening is dit eenvoudig, snel en overzichtelijk.

  Het koelvermogen toetsen.

  Met een koellastberekening wordt berekend hoeveel koelvermogen er nodig is om de ruimtetemperatuur comfortabel te houden gedurende de warmste maanden van het jaar. Een koellastberekening maak ik volgens de NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen van eenvoudige tot complexe gebouwen. De extra nauwkeurige uitkomsten door het berekenen van beschaduwings effecten bieden aanzienlijke financiële voordelen voor de opdrachtgever.

  Ventilatieberekening

  zorgt voor een goede ventilatie in een gebouw en draagt bij aan het comfort van de gebruiker. Met ventilatie berekening word de ventilatie in het gebouw inzichtelijk en worden de ventilatiedebieten getoets aan de verplichte minimale eisen in het Bouwbesluit. De weergave van de natuurlijke en mechanische ventilatiestromen in het 3D-model, in combinatie met tabellen en grafieken, geven een goed overzicht.

  Maak natuurlijke en mechanische luchtstromen inzichtelijk

  Met de ventilatieberekening worden luchtstromen in een gebouw gesimuleerd. Luchtstromen worden veroorzaakt door natuurlijke ventilatie, zoals het openen van ramen of af- en toevoerkanalen, en mechanische ventilatie waar het debiet van de luchtstroom geregeld wordt met een ventilator. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de ventilatiecapaciteit van een woning, waaraan moet worden voldoen.

  AW Technisch Adviesbureau
  Hallsedijk 32
  6975 AL Tonden
  KvK 73515388
  BTW nummer NL001589016B27